Online booking
Online booking
Brug vores online booking, så kan du sidde hjemme og planlægge dit næste frisørbesøg.
Åbningstider
Åbningstider
Tirsdag - torsdag : 9 - 17.30
Fredag : 9 - 18
Lørdag : 9 - 13
Vi klipper
Vi klipper
Vi klipper alle typer hår på kvinder og mænd samt selvfølgelig børn.
Facebook
Facebook
Følg os på facebook, der vil du bl.a. kunne se nyheder og andre gode ideer.

Velkommen til PARK By HAIR-deluxe

Google